Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Villkor

Genom insändandet av denna ansökan bekräftar både kunden och ifyllaren av ansökan:


att Ahlsell Sverige AB med anledning av denna elektroniska ansökan och uppkommen affärsrelation medges lagra uppgifter, inkl. personuppgifter, i enlighet med Ahlsells policy för detta. Läs mer om External privacy notice här (innehållet är på engelska)

att Ahlsell Sverige AB får inhämta kreditupplysningar på berörda juridiska och fysiska näringsanknutna personer

att de i ansökan angivna villkoren gäller före andra avtal och överenskommelser oavsett som dessa ingåtts tidigare, eller kommer att ingås senare, mellan kunden och Ahlsell Sverige AB

att kreditköp skall betalas inom 30 dagar från det att kreditköpet fakturerats (fakturadagen)

att vid betalning efter förfallodagen ska kunden utge dröjsmålsränta med motsvarande vid var tid gällande referensränta plus 13 procentenheter

att kunden tagit del av och godkänner Ahlsells vid var tid gällande villkor för köp och leverans av varor, vilka återfinns på sidan Leveransvillkor.

Meddelande från Ahlsell workwear

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript